Subscribe Now

Trending News

Genom att använda vår webbsida godkänner du våra cookies.

Författare: Jan-Erik Lindblom

Näringsliv, Nyheter, Sverige och världen

Handläggningen av handlingar i offentliga verksamheter har brister.

Endast 0,1 procent av doktorsavhandlingarna sköttes på ett långsiktigt säkert sätt, enligt en studie av arkiverade doktorsavhandlingar. På grund av felaktig användning av digitala format riskerar information att gå förlorad i framtiden. När det kommer till arkivering av digitala textdokument krävs standardiserade format som är…