Endast 0,1 procent av doktorsavhandlingarna sköttes på ett långsiktigt säkert sätt, enligt en studie av
arkiverade doktorsavhandlingar. På grund av felaktig användning av digitala format riskerar information att gå förlorad i framtiden.
När det kommer till arkivering av digitala textdokument krävs standardiserade format som är byggda för
att hålla. Formatet pdf/a-1b är ett sådant exempel.

Dokument har en chans att bli oläsliga.
Mellan 2007 och 2016 tittade forskare på hur svenska lärosäten arkiverade doktorsavhandlingar i en
studie. Endast ungefär 6 % av de 21 611 pdf-filerna påstår sig vara kompatibla med pdf/a-1b. Endast 14
av dem är dock helt kapabla att se till att standarden följs. Som ett resultat kan långtidsarkivering inte
garanteras och data kan gå förlorade i framtiden.
Enligt studiens författare är detta en kritisk fråga för offentliga organisationer. Kommer pdf-filer som har
bevarats under lång tid att kunna läsas, reproduceras eller bearbetas på samma sätt som deras skapare
tänkt när originalprogrammet inte längre är tillgängligt?

Rekommendationer för samhällsevenemang
Forskarna ger ett antal rekommendationer för offentlig verksamhet utifrån studiens resultat. Internt måste
offentliga institutioner öka medvetenheten om behovet av att använda högkvalitativa tekniska format.
Enligt statens offentliga utredning 2009: 86 ska formaten matcha konceptet med öppen standard och
implementeras i öppen källkod. Enligt experterna bör den offentliga sektorn kräva bättre stöd för pdf/a-1
under upphandlingsprocessen.
Läs mer: Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning 

Källor och kontakt med forskare.

Thomas Fischer, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde, thomas.fischer@his.se, Björn Lundell,
professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, bjorn.lundell@his.se

Källa: forskning.se och regeringen.se

Vetenskaplig artikel
Achieving Conformance to Document Standards: Can PDF Files Conform to the PDF/A-1b
Specification?.