SVERIGE

I dag är det fars dag, en högtid då barn firar sina fäder.

Enligt WIKIPEDIA, så har Fars dag sitt ursprung i 1910-talets USA, efter att initiativtagare Sonora Smart Dodd från Spokane, i staten Washington, ville hedra sin far William Smart.

Hennes far hade ensam fostrat henne och hennes fem syskon på sin farm i Washington, då hans fru hade dött i barnsäng efter födandet av familjens sjätte barn.

Det dröjde dock ända till 1966, innan president Lyndon B. Johnson instiftade den tredje söndagen i juni som Fars dag i hela USA.

Seden kom till Sverige 1931 och firades till en början också i juni, men senarelades till november för att ligga bättre i förhållande till Mors dag.

Fars dag infaller därför numera i de nordiska länderna, utom Danmark och Estland, andra söndagen i november.

Det var dock först på 1970-talet, när man alltmer började betona faderns roll i familjen, som dagen fick en större popularitet.

Farsdagsfirandet sker oftast privat inom familjen, med presenter och farsdagskort.

Flaggning är vanligt förekommande, men i Sverige är Fars dag ingen allmän flaggdag.

Grattis alla pappor på Fars dag, önskar vi i redaktionen!