STOCKHOLM

Efter den tragiska händelsen som inträffade i söndags, då två små barn knivskars och kastades ut genom ett lägenhetsfönster i Hässelby har många frågor väckts angående barnens situation. Var det någon som såg eller misstänkte något utan att agera?

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga som Stockholms stads socialtjänst tar emot har ökat dramatiskt de senaste tio åren. 2011 gjordes 11 000 orosanmälningar, förra året över 35 000 – alltså 95 om dagen. Men bara 8 procent görs av privatpersoner, där majoriteten är anhöriga.

Vem som helst kan göra en orosanmälan till socialtjänsten och man behöver inte med säkerhet veta att något är fel, det räcker med oro. Vissa yrkesgrupper – skola, sjukvård och socialtjänst – har en skyldighet att anmäla. De flesta anmälningar, 26 procent – kommer från polisen.

Att antalet orosanmälningar ökat beror dels på en lagändring som gjordes 2013 då anmälningsskyldigheten utökades, dels ökade antalet ensamkommande barn till Sverige efter 2015. Utöver det har socialtjänsten också gjort fler utbildningsinsatser för att få skola, förskola, sjukvård och polis att göra fler anmälningar.

DN.se