STOCKHOLM Från och med nästa år kommer polisen kunna använda elchockvapen. Då har de det att ta till om övrig utrustning inte hjälper.

Det är när poliser hamnar i situationer av mycket hot och våld som de ska kunna använda elvapnet. 

Syftet är att elchockvapnet ska minska skador på poliser och gärningspersoner, och fungera som ett komplement till annan utrustning.

– Gärningspersonen behöver inte ramla men får svårt att röra sig. Effekten håller i sig så länge man överför ström, vanligtvis i fem sekunder, säger Anders Hall, utvecklingschef på polisen, till polisens hemsida.

Beslutet om att införa elchockvapen har fattats. Nu står utbildning för att använda vapnet på tur.

För några år sedan testades elvapnet med bra resultat. Man upplever också en högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer. Inte minst när någon hotar med stickvapen. Vetskapen om att ha elchockvapnet på sig gör att de upplever en större trygghet och säkerhet. En hotfull och stressad situation kan oftare avhjälpas med dialog, enligt polisen.se.

Foto av Daniel Tafjord på Unsplash