DISKUTABELT: Nya budgetar år för år reglerar bland annat antalet timmar barn till föräldralediga och arbetslösa ska vistas på förskola och fritidshem.

Österåker är en kommun som gärna talar om att de har den lägsta kommunalskatten i landet samtidigt som de väljer att begränsa antalet timmar från 30 timmar till 20 timmar från och med höstterminen och syftet är att minska antalet barn i barngrupperna. 

Det råder delade meningar bland föräldralediga på frågan. Ska man hålla sina barn hemma eller lämna dem på fritids? Kan det vara bra att låta dem leka med kompisar på förskolan eller ge dem tid med familjen hemma? Eller är det helt enkelt individuella behov?

UR ÖSTERÅKER BUDGET 2021
”Revidering av riktlinjer för förskola från och med höstterminen 2021 innebärande
att vistelsetid för barn 1- 4 år till föräldralediga begränsas till 20 timmar per vecka,
jämfört med 30 timmar i nuvarande riktlinjer. Vistelsen omfattar inte skollov. Syftet
är att bidra till minskade barngrupper i förskolan”.

Samtidigt som pricken över i på denna fråga är att regeringen vill att vi rustar barnen efter utifrån läroplanen så tidigt som möjligt. Råder det då dubbla budskap?

Diskutera frågan på vår facebook