Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium. ”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Våra medlemsförbund har länge vittnat om en alltmer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 som omfattar alla ersättningsformer, bekräftar att många möts av misstänksamhet, långdragna granskningar, avslag och indragningar. Bland våra 46 medlemsförbund som samlar personer med kroniska sjukdomar, psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar finns otaliga exempel där människor istället för rehabilitering och stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning.

”Försäkringskassans agerande har satt rättssäkerheten ur spel, och det har varit känt länge nog. Nu behöver våra politiker sätta ideologiska låsningar åt sidan för att ge svenska folket en socialförsäkring som fungerar när den väl behövs”, säger Elisabeth Wallenius.

Förutom att Försäkringskassans tillämpning får katastrofala följder för enskilda och deras anhöriga, har det här lett till att den läckande socialförsäkringen belastar våra andra system. Arbetsförmedlingen har länge larmat om att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb och på socialkontoren har unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar blivit en ny målgrupp, liksom allt fler sjukskrivna. Försörjningsstödet, tänkt som ett tillfälligt stöd i akuta situationer, har för allt fler blivit den permanenta försörjningen.

”Behovet av reformer är skriande. För varje timme, dag och månad eskalerar frustrationen. Gränsen är nådd – sedan länge. I ett första steg behöver förslagen som läggs fram i betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”, förverkligas. Dagens tillämpning ger inte trygghet vid sjukdom och stöttar inte heller människor till arbete. Socialförsäkringen är därmed på väg att förlora sin viktiga samhällsfunktion”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Källa: Pressmedelande, Funktionsrätt Sverige