Det mest betydande hindret för att kunder ska välja ekologisk mat är den höga kostnaden. En undersökning gjord av Konsumentverket bekräftar detta.

Enligt undersökningen är majoriteten av människor positiva till ekologisk mat, men bara en fjärdedel anser att det är nödvändigt att handla ekologiskt.

  • Den höga kostnaden för ekologisk mat anges av majoriteten av dem som undviker det. När du är i butiken och letar efter morötter är det enkelt att välja det lägsta alternativet eller dra nytta av en bra affär. Enligt Kristina Difs, en inspektör på Konsumentverket, undviker kunder ekologiska varor på grund av vana och brist på ekologiska alternativ.

(källa konsumentverket.se)

För att höja andelen ekologisk mat i människors shoppingkorgar borde vi göra följande:

  • Ekologiska och kommersiellt producerade varor ska ha en mindre prisskillnad.
  • Alternativ som är ekologiskt odlade ska finnas i ett större utbud.
  • Konsumenterna måste förstå vad olika etiketter betyder.

( några ord från butiker om varför det är dyrare med ekologiska varor)

  • Det finns flera skäl till att ekologisk mat är dyrare än oekologisk. Odlingen är ofta mer arbetskrävande ogräsrensning i stället för kemiska bekämpningsmedel . Mer arbete innebär högre kostnader för bonden. Därför blir priset dyrae till kunderna då vi får betala mer för inköpet!
  • Ja konkret de högre kostnaderna för lantbrukaren av bland annat krav på större stallytor för djuren och mer betesmark, lägre skördar, att ogräs rensas för hand/mekaniskt och dyrare ekologiskt foder som är GMO-fritt. Gör att vi får betala mer och det får kunden med.

Forskningen är en del av ett statligt projekt som syftar till att avlägsna hinder för välfungerande marknader och hållbar konsumtion. I november 2021 kommer Konsumentverket att lämna resultaten till regeringen i en rapport.

Här kan du läsa sammanfattningen från konsumentverkets enkätstudie