Iva-personal har länge gått på knäna, arbetat långa pass, indragna ledigheter och arbetat med mycket begränsade resurser. För att undvika att personalen går in i väggen eller väljer att säga upp sig.

Akutpersonalen är inte van att arbeta under extrema förhållanden men det är försvarsmakten. För att hålla koll på hur personalen mår används nu en metod från försvarsmakten. 

– Arbetsmiljön inne på iva har påmint om de krigszoner som soldater utsätts för. Det de har gemensamt är också att de har kämpat mot ett yttre fiende, säger Niclas Wisén, psykolog och som tidigare arbetade inom Försvarsmakten till SVT.

Metoden handlar om att man screenar personalen på det sättet som man gör med soldater som återvänt från krig. Resultatet från screeningen visade att en tredjedel av personalen befann sig i riskzonen. 

Det man gjorde förra våren var att man utsåg ett antal ”sensorer” vilket är personer med en särskild arbetsuppgift. Uppgiften går ut på att man har koll på en liten grupp, cirka fem personer och att man varje vecka lämnar in en rapport. Totalt var det 25 sensorer som varje vecka lämnade in sin skattning.
Utifrån resultaten kan man ständigt följa den lilla gruppen och identifiera hur den fungera och man får snabbt en bra överblick och kan följa upp måendet i gruppen.  

Bild: Google street
Källa: SVT