Högt uppsatta personer inom den kriminella världen sitter frihetsberövade, men skottlossningarna fortsätter.

Polisen ser nu en annan typ av skjutningar, där yngre personer agerar mer lättvindigt och utan plan. Och detta trots att äldre kriminella uppmaningar om lugn.

Den senaste tiden har präglats av stora framgångar vad gäller möjligheten att frihetsberöva tunga aktörer på den kriminella marknaden. En stor förklaring till det handlar om operationer kopplade till krypterade kommunikationstjänster som Encrochat.

På vissa håll i landet har det här haft en lugnande effekt på brottsligheten och de skjutningar som är kopplade till denna. Men i många områden ligger skottlossningarna fortfarande på en mycket hög nivå.

-Unga har lärt sig att det är så man hanterar konflikter. Man tar till skjutvapen och dödar varandra väldigt lättvindigt, i affekt många gånger. Det spelar ingen roll hur vi från rättsväsendet jobbar för att hitta deras kommunikation, för det går väldigt snabbt och det är inte så välplanerat, säger Linda H Staaf till TT.