NORRORTSTELEGRAFEN En restaurang i Sollentuna har behövt granskas av kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd efter att en anmälan lämnats in. Vid ett besök på restaurangen i mars upptäcktes allvarliga brister i livsmedelshanteringen och kökshygien och restaurangen tvingades stänga.

När en uppföljning gjordes fyra dagar senare och efter att köket rengjorts kunde verksamheten fortsätta men med krav på att rutiner för rengöring av kökslokalerna tas fram. Källarens ytterdörr var också så pass skadad att skadedjur som råttor kunde ta sig in därför förbjöds att mala kött eller hantera oförpackat livsmedel i källaren. Restaurangen ertappades med att inte följa förbudet och därför krävdes vite och åtgärder på sex punkter, bland annat att åtgärda dörren och sanera källarutrymmen. Vid ytterligare ett återbesök i slutet av juni fanns flera brister kvar och restaurangen har nu till den 30 september på sig att åtgärda bristerna eller få vite om 40 000kr.