Bra att veta inför nyårslöftet:

Bulgarerna röker mest räknat per skalle i EU. Svenskarna i särklass minst. Det visar statistik från Eurostat. Inte många som här röker mer än 20 cigg per dag. Sverige är enda EU-land där kvinnor är dagligrökare mer än män. 6,9 % av vuxna befolkning mot 5,9 %

Klicka till EU-statistik

I Stockholmslänet har dagligrökningen halverats 2002-2018. Utbildningsnivå spelar roll. Enigt Folkhälsorapporten dagligröker 9 % som har gymnasial utbildning. Utan sådan 12 %. Minst röker de med eftergymnasial utbildning, 4 %.

ass

Källa Folkhälsomyndigheten

Cigarettförsäljningen minskar enligt samma källa.

Unga vuxna stadigröker mindre och feströker mer än äldre.

/ Av Ingemar Lindmark