SKÄRHOLMEN/STOCKHOLM Flera stadsdelar i Stockholm har problem att rekrytera förskolepersonal som behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att det ska vara språkutvecklande för barnen. 

Kompetensen sjunker hos nyutexaminerade barnskötare och legitimerade förskollärare. Det framkom i en rapport som Stockholm stad lade på politikernas bord i december förra året.

Problemet kvarstår

Tre granskade stadsdelar; Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta – stadsdelar där andelen medborgare med utländsk bakgrund är hög.

I de tre granskade stadsdelarna har närmare 70 procent av förskolepersonalen ett annat modersmål än svenska, rapporterar DN

-Det är en stor tillgång, flerspråkigheten är en rikedom som i många lägen är väldigt bra. Men i vissa områden är det nu i princip omöjligt att uppfylla läroplanens mål när det gäller språkutveckling i svenska. Det beror dels på att personalen inte behärskar språket, men också på att barngrupperna är för stora och planeringstiden för kort, säger Linn Hägglund, huvudskyddsombud på Lärarförbundet och förskollärare i en förskola i Järva.

Sutsatsen är att det kommer att krävas ”omfattande insatser” i vissa områden för att nå den nivå i svenskkunskaper som krävs enligt förskolans uppdrag.

Över hälften av personalen i Stockholms runt 1 000 förskolor är barnskötare. I dag finns det inga riktlinjer för vad den utbildningen ska innehålla, och inte sällan slussas arbetslösa kvinnor och relativt nyanlända till utbildningen. De hinner sällan få med sig tillräckligt mycket svenska innan de ska ut och arbeta.