Nu är vattnet runt om Stockholm varmt! I veckan har några av de högsta temperaturerna i år uppmätts i havet och Mälaren men det finns många ställen för utom de 31 officiella badplatser att hoppa i.

På officiella badplatser mäts bakteriehalten regelbundet från juni till och med augusti av Miljöförvaltningen. Dessa strandbad bedöms som otjänliga idag (den 15 juli) och man avråds från att bada här:
• Maltesholmsbadet
• Sätrastrandsbadet
• Långholmsbadet

Att bada vid klipporna vid Långholmen går dock alldeles utmärkt, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Inspektörerna kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Proven visar också om tarmbakterierna E. Coli och intestinala enterokocker finns i vattnet.

Beroende på hur hög bakteriehalten i vattnet är bedöms vattnet till ett av följande tre:
Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk
för sjukdom i samband med bad.
Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya
prover visar att det går att bada.

Källor: Mitt i, Miljöbarometern, Parker. Stockholm och Havs och vattenmyndigheten.