HÄLSA&LIVSSTIL: Nu är det liv på gatorna i Stockholm och några turister har vågat sig hit. Men det är inte riktigt som det var förr. På Gröna Lund måste man förboka då den normala trängseln inte är tillåten ännu. Men kanske skönt att slippa stå i långa köer!