En rapport från barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån visar att barn utsätts för en systematisk och omfattande våldsanvändning av personal på statliga ungdomshem. Våldet drabbar vissa grupper hårdare än andra och då framförallt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar. 

 

I Sverige har rapporterna om missförhållanden på de särskilda ungdomshemmen varit återkommande under lång tid. Childhood tog initiativ till en kraftsamling om svensk institutionsvård där de tillsammans med en rad erfarna aktörer vill bidra till konkret förändring.

Det slås bland annat fast att metoder som används i samband med avskiljning/isolering är att likställas med våld. I samband med så kallade avskiljningar beskriver barn hur de hålls fast av ett flertal personer och tvingas ner på golvet samt hur armar och ben vrids i smärtsamma positioner. Även om intentionen är att skydda den unga och dess omgivning visas det att de metoder som används i 80 procent av de granskade situationerna innehåller smärtframkallande grepp som medför stora risker för skada.

Möjligheterna för barn att själva klaga på missförhållanden och få en juridisk prövning är i det närmaste obefintlig.

Foto: Sven Blume

En rad experter med anknytning till tvångsvård av barn är eniga om att användningen av tvångsmedel på det sätt som sker idag de facto är en sanktionerad våldsanvändning som riskerar skada barnen både fysiskt och psykiskt och dessutom försvårar behandlingsarbetet. De är också överens om att det finns bättre alternativ för att förebygga och hantera svåra situationer och att dessa måste användas.

-Att unga flickor utsätts för systematiskt våld av personal i statens vård är ett fullständigt misslyckande av samhället och en allvarlig rättighetskränkning. Nu vilar ett tungt ansvar på regeringen att stoppa våldet, säger Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån, i ett pressmeddelande.

 

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter.

Inom SiS – statens institutionsstyrelse placeras barn och unga med allvarliga psykosociala problem eller som har dömts till sluten ungdomsvård. Trots lagändringar med syfte att minska användandet har antalet avskiljningar inom SiS ökat dramatiskt och Sverige har fått återkommande kritik för isolering av barn placerade på SiS från bland annat Barnombudsmannen, FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté.