Förra veckan släppte polisen en kartläggning av kriminella nätverk i Stockholmsområdet. I rapporten lyfts ett antal övergripande trender och fenomen, varav ett är “Advokater”. 

Under rubriken skriver polisen att ”information från både Encrochat och andra krypterade chattar pekar på att fenomenet med brottmålsadvokater som missbrukar det förtroende de ges av lagstiftningen är mer vida spritt än tidigare känt”.

Brottsmålsadvokater som missköter sig och hjälper kriminella är ett större problem än tidigare känt. Exakt hur stort problemet är vill myndigheten inte gå in på – och för det får den kritik.

 

Den stora förändringen för polisen är Encrochat.

Krypterade kommunikationstjänster som knäckts har gett polisen en större inblick i de kriminella nätverkens verksamheter och användningen av olika typer av specialister.

Enligt polisen finns den här typen av medhjälpare inom flera yrkeskategorier. Det handlar om revisorer som godkänner falska bokföringar, banktjänstemän som beviljar lån utan täckning, politiker som driver igenom beställda beslut och läkare som skriver falska intyg.

De flesta verkar frivilligt men det finns också fall där det sker på grund av trakasserier eller hot om våld.

 

De senaste två åren har sex advokater i Stockholmsområdet uteslutits ur Advokatsamfundet. Endast i två av fallen, gällande de omskrivna advokaterna ”Kungen” och ”Prinsen”, har detta baserats på konversationer mellan dem och gängkriminella i krypterade chattar.

Detta får kritik av Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, som anser att formuleringarna är för svepande och oprecisa.

– Jag ställer mig frågande till att de två fallen skulle peka på att det är ett allmänt spritt eller ökande fenomen med brottmålsadvokater som missbrukar sitt förtroende, det är en väldigt långtgående slutsats anser jag, mot bakgrund av två fall, säger Mia Edwall Insulander till TT.