NORRORT TÄBY Täby kommun jobbar för att det ska vara mer spontanidrott på olika platser. Men nu plockas en basketplan bort – vilket politikerna i Kultur- och fritidsnämnden inte visste. Anledning till beslutet – det stör grannarna.
Har inte ingen information om detta, säger ordförande för nämnden Birgitta Kaasik (M).

Det finns ett antal planer där spontanidrott kan utövas. Något som Täby kommun vill att ungdomarna ska göra mer av. Nu har dessvärre två basketkorgar på en spontanbasketplan i en park, Virauddsparken, vid Rönningesjö plockas bort.

Anledning – den upplevs som störande för de boende runt omkring.

En skylt hänger vid den bortplockade planen och informera om att den ska ersättas av någon annan aktivitet under våren.

Men att planen plockats bort hade Kultur- och Fritidsnämnden i Täby kommun ingen vetskap om.
– Varken jag eller Thomas Helleday (L) (vice ordförande i nämnden) har blivit informerade om detta. Återkommer när jag vet mera, säger Birgitta Kaasik, (M) ordförande i nämnden.

I en facebookgrupp, där Täbybor få tycka till om saker som händer i kommunen, har flera besvikna och irriterande kommentarer gjorts.
Helt otroligt. Är väl super bra för ungarna att ha något aktivera sig med och hänga vid istället för att bara planlöst dra runt

”Hur kan basket vara störande?”

Även Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Johan Algernon (M), har också skrivit en kommentar:
Inte heller Stadsbyggnadsnämnden har haft frågan uppe. Möjligheten till spontanidrott är viktig och ska fortsätta utvecklas i Täby.


Algernon hänvisar också till vad Täbys parkpolicy är.

FOTO: fotoakuten.se