STOCKHOLM 

Artiklar som kan tyda på att man erbjuder sexuella tjänster, påträffades i samtliga 14 salonger.

Insatsen leddes av människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm, inom ramen för det europeiska samarbetet Empact.

Empact är en europeisk samverkan mot organiserad och grov brottslighet, som leds av Europol och syftet med den här insatsen var att förbättra lägesbilden avseende människohandel i Europa, samt identifiera individer som exploateras i människohandel och i förlängningen även kunna lagföra gärningspersoner.

– Vi har fått in ett stort antal tips från allmänheten, om att det vid flertalet massagesalonger erbjuds sexuella tjänster och det finns också indikationer på att kvinnor som arbetar på salongerna utsätts för människohandel alternativt människoexploatering

-Vi har därför tillsammans med den lokala polisen valt att ägna den här insatsen åt att genomföra arbetsplatsinspektioner, säger Linda Törngren, chef för människohandelssektionen, hos polisen i region Stockholm.

Totalt 14 massagesalonger på Östermalm, Kungsholmen, Hammarbyhöjden och Södermalm, samt i Hägersten, Aspudden, Årsta, Östberga och Bagarmossen fick besök i samband med inspektionerna.

Vid samtliga inspektioner deltog även personal från den lokala polisen, bland annat från Globen och andra myndigheter.

– I lokalpolisområde Globen arbetar vi regelbundet med olika insatser mot prostitution och människohandel och det är en del i arbetet med att öka den lokala tryggheten.

– Denna gång deltog vi i arbetet med arbetsplatsinspektionerna, säger Emma Antonian, tf lokalpolisområdeschef i Globen.

Vid arbetsplatsinspektionerna gavs det till exempel möjlighet att kartlägga de eventuella kopplingar som finns mellan salongerna, ägarförhållanden, samt kontrollera villkoren för de som jobbar på salongerna.

I samtliga salonger påträffades artiklar som kan tyda på att man erbjuder sexuella tjänster, men ingen av de kvinnor som fanns på plats vid tiden för arbetsplatsinspektionerna misstänktes vara utsatt för människoexploatering eller människohandel.

– Det är en framgångsfaktor att arbeta tillsammans mellan olika myndigheter och vi kommer att utöka det arbetet under kommande år.

– Vi kan konstatera att vi har ungefär 300 massagesalonger i region Stockholm och att det regelbundet kommer in underrättelser om att det förekommer människohandel och prostitution på ett flertal av dessa salonger.

– Vi jobbar aktivt för att se till att denna verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt och självklart sker det inte överallt, säger Linda Törngren.

Den som misstänker att det säljs sexuella tjänster på en massagesalong ska tipsa polisen via polisen.se alternativt via telefon 114 14.

Läs mer om Empact här nedan:

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/europeiskt-samarbete-mot-organiserad-och-grov-brottslighet/