En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att fyra av tio svenska par ibland eller ofta bråkar om ekonomi.

de yngre paren har mer konflikter kring ekonomin än vad äldre har. Kvinnor svarar att de betalar mer än männen av hushållets småutgifter.

Fler än hälften av par som lever tillsammans uppger att de har gemensam ekonomi och då även vad gäller hushållets sparande. 36 procent uppger att de delar på vissa utgifter och visst sparande men att de också har viss separat ekonomi, 9 procent har helt separata ekonomier.

– Varje hushåll avgör själva hur de vill göra med sin ekonomi, men det är viktigt att man pratar igenom och är överens om hur utgifter ska fördelas och hur man ska göra med sparandet. Skiljer det mycket i lön så kan det vara klokt att betala och spara utifrån det, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Kvinnor betalar oftare för hushållets småutgifter

När det gäller de återkommande utgifterna inom hushållet svarar kvinnor och män lika, två av tre fördelar utifrån inkomst. Antingen betalar de lika för att de tjänar lika eller så betalar den som tjänar mer en större del av de återkommande utgifterna. Småutgifter (som julklappar eller vantar till barnen) upplever däremot kvinnor i större utsträckning att de betalar mer av än männen. Knappt tre av tio kvinnor uppger att de betalar alla eller mer av hushållets gemensamma småutgifter, två av tio män uppger detsamma.

– Det är ganska vanligt att kvinnor betalar merparten av utgifter som har med hem och barn att göra. För stunden kan det vara småutgifter men summerar man ihop på ett år kan det handla om mycket pengar. Försök att även dela på de utgifterna, man kan till exempel ha ett gemensamt konto med varsitt kort till som man använder till den här typen av inköp. På så sätt kan man slippa onödigt tjat om pengar hemma, säger Madelén Falkenhäll.

Färre konflikter om pengar för de med gemensam ekonomi

En av fyra uppger att det uppstår konflikter om ekonomi mellan sig och sin partner. I hushåll där man har helt gemensam ekonomi är det mindre konflikter om pengar än i hushåll med bara delvis gemensam ekonomi. Detsamma gäller för hushåll där man delar lika på småutgifterna, där uppger 19 procent att det ibland uppstår konflikter om ekonomi medan 39 procent av de som betalar allt eller det mesta av småutgifterna uppger att man bråkar om pengar med sin partner.

– En jämställd ekonomi och känslan av att man delar rättvist på utgifterna minskar bråk om pengar. Om man tillsammans kommer fram till hur man ska göra i sitt hushåll så slipper man missförstånd och det blir tydligt vem som betalar för vad, säger Madelén Falkenhäll.

Många lämnar sparandet utanför den gemensamma ekonomin

Det är inte ovanligt att sparandet sker utanför den gemensamma ekonomin. Knappt en av fem uppger just det. Tjänar man ungefär lika mycket och delar på gemensamma utgifter så är förutsättningarna att kunna spara relativt lika. Men skiljer det i lön kan man även inkludera sparandet i sin gemensamma ekonomi för att få en mer jämställd ekonomi.

Man bör även se över pensionen och om det skiljer mycket kan man kompensera varandra genom extra sparande till pension eller genom att föra över pensionsrätter för premiepension. Om den ena i hushållet har mycket lägre lön, till exempel till följd av att man arbetar deltid, så kommer också pensionen bli mycket lägre.

– Vill ni göra saker tillsammans för de pengar ni sparar kan det vara klokt att inkludera sparandet i den gemensamma ekonomin och ge varandra förutsättningar att kunna spara. Skiljer det mycket i lön kan pensionssparandet kan också ingå i det gemensamma, eftersom pensionen grundas på lönen. Gifta eller registrerade partners kan till exempel föra över pensionsrätter till varandra och på så sätt höja pensionen för den andra, säger Madelén Falkenhäll.

Så får ni en mer jämställd ekonomi – tips från Swedbank

  • Ta gemensamt ansvar över er ekonomi och minska risken för konflikter om pengar.
  • Gör en budget över era gemensamma inkomster och utgifter.
  • Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det, fördela utgifterna procentuellt efter inkomst. Den av er som tjänar mer betalar då en större del av de gemensamma utgifterna.
  • Ta även hänsyn till de mindre utgifterna. Spara kvitton under en period för att få en uppfattning om hur mycket det handlar om.
  • En gemensam ekonomi måste inte innebära att alla pengar går in på samma konto. Men ett gemensamt konto, med varsitt kort till, för vardagliga inköp kan vara bra för att också få med alla mindre utgifter. Det finns olika sätt, med antingen bankkort eller kreditkort, hör med er bank vilket som blir mest fördelaktigt för er.
  • Inkludera även sparande i er gemensamma ekonomi. Spara lika mycket på varsitt konto eller spara på ett gemensamt konto där båda har lika rätt till pengarna. Är man sambos och skulle separera så ingår inte sparmedel i bodelningen, därför är det viktigt att sparandet inte enbart är i den enes namn.
  • Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn, se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna. Gifta och registrerade partners kan också föra över pensionsrätter för premiepension till varandra.