NÄRINGSLIV/UPPLANDS VÄSBY: Kommunen vill motverka den stigande långtidsarbetslösheten och startar projektet Väsby växlar. 

Upplands Väsby är en av de kommuner med flest långtidsarbetslösa och antalen ökar dels på grund av pandemin. Den trenden kommer kommunens nya projekt fokusera på att vända under 2021, 2022 och 2023. 

Genom att satsa 20 miljoner kronor per år kommer Upplands Väsby kommun genomföra det fleråriga projektet och satsa på utbildningsplatser, praktik och ungdomsjobb som förhoppningsvis leder till anställningar hos lokala företag. 

– Det är absolut nödvändigt att i den pågående pandemin gå in med stöd till både långtidsarbetslösa och arbetsgivare. Vi kommer att ta fram konkreta insatser för att lyfta det lokala näringslivet, säger Ann-Christin L Frickner (C) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet i ett uttalande på kommunens hemsida. 

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan kommunen och Väsby Promotion.

– Nu krävs det att vi samordnar våra insatser och resurser inom kommunens alla verksamheter i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet. Det här är en flerårig satsning som kan få en mycket positiv betydelse för de arbetssökande och vårt lokala näringsliv, säger Mikael Kampner som är projektledare för Väsby växlar upp, på hemsidan.

Källa: Upplands Väsby kommun
Bild: gabrielle henderson * unsplash