NYHETER Under maj och juni månad i år kommer militären att synas mer i Stockholms skärgård. Enligt försvarmakten är orsaken att nya värnpliktiga utbildas samt på grund av det försämrade världsläget.

– Vi är ett litet land, vi behöver stärka vår förmåga tillsammans med andra länder, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen. 

Bland annat tränar Berga Örlogsbas i Haninge amfibieregementet tillsammans med flottan. 

Samtidigt som marinens aktiviteter ökar i skärgården vistas också fler privatpersoner på sjön, något som marinen märker av.

– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen.

Källa: SVT-nyheter
Bild: Youtube skärmklipp (Svenska marinen) Försvarsmakten