STOCKHOLM

Region Stockholm rekommenderar familjer med yngre barn än ett år att om möjligt låta äldre syskon vara hemma från förskolan. Orsaken är den senaste tidens smittspridning av RS-virus.

 

Har man yngre barn än sex månader vars äldre syskon går på förskola så kan det vara klokt att hålla det äldre barnet hemma under några veckor för att minska risken att smitta det lilla syskonet. Många spädbarn smittas av just sina äldre syskon.

En RS-virus-infektion ter sig oftast som en vanlig förkylning, men de yngsta barnen kan bli väldigt sjuka och få problem med andningen – något som Söderortstelegrafen tidigare rapporterat om.

Följande rekommendationer har Region Stockholm gått ut med:

  • Begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet. Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.
  • Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas. Barnet kan exempelvis följa med till köpcenter men ligga kvar i vagnen, där barnet är skyddad från närkontakter.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.
  • Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör, om möjligt, inte gå i förskola under den rådande situationen. I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet.
  • Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn. Det är svårt att hålla ett litet snuvigt storasyskon borta från bebisen men försök hindra kramar och pussar.

Att viruset inte cirkulerat i samhället under nästan två års tid är, enligt överläkare Malin Ryd Rinder anledningen till att många blir sjuka just nu.