https://youtu.be/Fz8UvveJP9E

NORRORTSTELEGRAFEN Unga örnar i Järfälla är en av flera föreningar som kan komma att drabbas ekonomiskt när Kultur, Demokrati och Fritidsnämnden i Järfälla kommun ser över och gör om riktlinjerna för verksamhetsstöd till föreningar sedan ett beslut i maj i våras.

Verksamhetsstöd som tidigare kallats uppdragsbidrag är avsett för att ge ekonomiskt stöd till föreningar med öppen barn- och ungdomsverksamhet. Efter en revision 2018 har kommunrevisorerna pekat på förbättringspunkter att förtydliga riktlinjerna om olika stöd från förvaltningen. Samtidigt som dialog förs med föreningslivet i Järfälla för att hitta nya vägar så kommer ett beslut om de föreslagna riktlinjerna att fattas den 26 oktober och därefter kan stöd börja sökas utifrån de nya riktlinjerna som börjar gälla från nyår 2022. Beroende på hur riktlinjerna slutligen justeras så är tiden knapp för Unga örnar.