Grillen har börjat osa. Visste du att 14 procent av sommarens utomhusbränder orsakas av oaktsamhet vid grillen?

Skicka dina recept och tips på mattias@stockholmstelegrafen.se

Här kommer tips på vad vi ska tänka på innan vi tänder våra grillar.

 • Placera inte grillen nära en husvägg, staket, plank eller annat brandfarligt material.
 • Se till att grillen står stadigt och inte kan välta.
 • Fett som rinner kan fatta eld och orsaka höga lågor och dem ska man inte släcka med vatten, lågorna ska kvävas eller släckas med brandsläckare.
 • Ha alltid en hink vatten till hands om det skulle fatta eld på oönskat ställe.
 • Använder du gasol? Kontrollera alltid slangar mm inför grillsäsongen.
 • Förvara inte gasol under gillen. Det kan bli väldigt varmt, vilket kan leda till överhetta eller läckage.
 • Om något går fel ska du alltid stänga av gasolventilen.
 • Se till att gasolen står upp för att förhindra läckage.
 • Använd kol eller briketter så får du lagom stora lågor och bättre glöd (istället för ved, pinnar eller annat brännbart).
 • Engångsgrillar startar många markbränder och ska ALLTID placeras på obrännbart underlag. En engångsgrill är INTE en säker grillplats. Dessutom ska den inte kastas i en vanlig soptunna.
 • När maten är färdig, kyl ned kolen eller lägg på ett lock.

Det finns många sätt att tända briketterna i kolgrillen – varför inte välja ett miljövänligt alternativ. När briketterna är täckta av en gråaktig aska är glödbädden som bäst och det är dags att börja grilla:

Stearinbaserat tändpapper – miljövänligt
Häll kolen i en hög. Bryt 2-4 strimlor tändpapper och sprid över kolbädden. Strimlorna trycks ned utan att övertäckas. Tänd på papperets rivna kant. Briketterna är klara för grillning efter cirka 30 minuter.

Skorstenständare – miljövänligt med tänd-/tidningspapper
Placera några strimlor stearinbaserat tändpapper eller ihopknycklat tidningspapper på grillgallret. Fyll skorstenständaren med önskat antal briketter och ställ den ovanpå pappret. Tänd på och vänta cirka 30 minuter. Häll ut dem på grillen.

Eltändare – miljövänligt
Om du har tillgång till el kan du använda en gaffelformad eltändare bland briketterna. Låt eltändaren ligga kvar cirka 10 minuter. Tändkuber av parafin och braständare Tändkuber är små kuber som bland annat består av paraffin som inte är bra för miljön.

De är luktfria och lämnar inga rester och ger ingen bismak till maten. Placera

några tändkuber bland briketterna som du placerat som en pyramid i grillen och tänd på. Efter cirka 30 min är glöden klar för grillning.

Tändvätska
Tändvätska som används felaktigt kan orsaka brännskador och kan ge bismak till maten du grillar. Lägg upp en hög med kol på grillen, spruta över tändvätska och låt vätskan drar in i kolen under 10 minuter. Stäng flaskan och placera den på säkert avstånd från grillen och utom räckhåll för barn.

Tänd med tändsticka som släppts på kolen och tänk på att elden flammar upp. Spruta aldrig tändväska direkt på en het grill eftersom du kan riskera svåra brännskador då förångad tändvätska kan explodera. Börja att grilla när briketterna fått en gråaktig färg.

Regler för grillning:

På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller. Vid ett utökat eldningsförbud är förbudet totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Elgrill omfattas inte av grillförbud.

Men vi vet säkert hur man är försiktig vid grillen. Hoppas det smakar nästa gång ni grillar.

Bild: Pixabye