STOCKHOLM

Efter krisen i förlossningsvården och massuppsägningar av barnmorskor ska ett åtgärdspaket som tagits fram genomföras. Först ut är reformen som kallas En födande, en barnmorska – vilket innebär att varje kvinna i aktiv fas av förlossningen ska ha en barnmorska vid sin sida.

 

För att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetarna inom förlossningen, och för att trygga kvaliteten för de kvinnor som ska föda, har en rad åtgärder presenterats och beslutats av regionstyrelsen.

-Vi vill att klinikerna genomför dessa förslag så snart det är möjligt. Nu väntar ett spännande arbete för både verksamhetsledningar och berörda personalgrupper med att ta fram arbetssätt och riktlinjer för hur det ska genomföras vid respektive förlossningsklinik, säger Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör och regional förlossningssamordnare i Region Stockholm i ett pressmeddelande.