Polisregion Stockholms avhopparverksamhet för gängkriminella har funnits i cirka tio år. På senare tid har det skett en kraftig ökning av personer som söker hjälp för att lämna det kriminella livet bakom sig – antalet deltagare har fyrdubblats under det senaste året.

Enligt polisen är det delvis ett resultat av ett utökat samarbete mellan kriminalvården och kommunernas socialtjänst.

-Många uttrycker ju att man är väldigt trött egentligen. Trött på det här livet som tar väldigt mycket energi. Många har väldigt svårt att sova och kanske ett missbruk många gånger där man självmedicinerar helt enkelt, säger Hampus Johannesson, avhopparsamordnare vid polisregion Stockholm, till Dagens Nyheter.

Han förklarar att en av anledningarna är en utbyggd uppsökarverksamhet som bygger på stöd i stället för straff, där ett 20-tal avhopparsamordnare har utbildats. Men också ett utvecklat samarbete med kommunernas socialtjänster och Kriminalvården

-De här människorna behöver kvalificerat stöd. Vi har nog försökt att skydda bort de här personerna men det är en väldigt komplex målgrupp som behöver både social kontroll men också framför allt psykiatriskt stöd och olika program. Och många gånger omplaceringar i landet, säger han.