STOCKHOLM

I Stockholms kriminella miljö beslagtogs 269 vapen under 2020, vart femte har använts vid brott – däribland flera mord. Polisen har gjort en kartläggning av vapenbeslag som gjorts i Stockholm och den visar på en omfattande vapentillgång.

Det grova våldet med skjutvapen nådde återigen nya toppar förra året – 366 skjutningar med 47 döda som resultat. Hittills i år har mer än 40 personer dödats, hälften av de i Stockholms gängmiljö.

Enligt den rapport som polisen gjort märks en ökning av användningen av konverterade start-och tårgasvapen.

– Konverterade start- och tårgasvapen står för en tredjedel av vapenbeslagen och minst en femtedel av skjutningarna. Vi ser också en ökning i kaliberdiameter i de konverterade start- och tårgasvapnen, vilket betyder att de får allt högre eldkraft och att de används även i mord, säger Joakim Sturup, kriminolog och forskare vid polisen i region Stockholm.

Flera utredningar har bidragit till att ge en bättre överblick när det gäller tillgången till skjutvapen. Till exempel i utredningen mot Vårbynätverket där 30 vapen, nio kilo sprängdeg och sju handgranater påträffades på olika gömställen.

– Vår bedömning är att det rör sig om ungefär 1 300 vapen som finns i Stockholm. Det är inte särskilt förvånande. Med så pass många skjutningar som vi har i Sverige måste det finnas vapen, säger Joakim Sturup, forskare och analytiker vid Stockholmspolisen, som står bakom den nya rapporten.

polisen.se