Stockholm / Haninge

Räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala län och Sörmlandskusten har fattat ett beslut om att avråda från eldning. Vid grillning på allmän plats gäller särskilt iordningställda grillplatser.

Grilla hemma på gården är helt okej så länge man är försiktig, och kom ihåg att det är du som grillar som ansvarar för säkerheten. Beslutet fattades, enligt kommunen, den 16 Juni och gäller tills vidare.