Sedan början av 2010-talet har viltolyckorna ökat i Sverige och enligt en undersökning från försäkringsbolaget If kan vi räkna med omkring 250 olyckor per dag de närmaste månaderna, runtom i landet.

Vi går nu in i den mest olycksdrabbade tiden på året, oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. I gryning och skymning löper man störts risk för olyckor, då flest djur förflyttar sig för att leta föda.

I Sverige är det framförallt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Om olyckan är framme

  • sätt ut varningstriangeln
  • stanna och märk ut platsen för olyckan med plastband eller liknande
  • även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och tala om vart du befinner dig
  • gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas

Källa: viatt.se