TIDSFÖRDRIV, Norrortstelegrafen ger sig varje vecka ut och frågar vad ett uttryck betyder, varför man använder det, och varifrån man tror uttrycket kommer.  

Denna vecka frågar vi. Vad tror du ”prosit” betyder och varifrån kan uttrycket komma?

Vi frågade Benny som är 46 år, bosatt i Märsta och arbetar som lagerarbetare.

Benny 46. Privat bild

Vad tror du Benny?

– Jag tror att det betyder ”vara till nytta”. Det är latin och jag tror det kommer från Italien.

Svaret på frågan kommer onsdag 24 mars. Gissa du med under tiden.