I Upplands Väsby har varningar och krav på åtgärder utfärdats för att minska trängseln på fyra restauranger. Föreläggandet kom efter oanmälda inspektioner.

Under pandemin har kommuner myndighetsuppdraget att granska serveringsställen så de följer restriktionerna.

Fyra restauranger fick varningar och kravet att skärpa rutinerna på att hålla avstånd i Upplands Väsby.

”– Vi har ett tillsynsansvar och som kommun är det viktigt att ta till de åtgärder som krävs när vi märker att någon inte följer regelverket”, säger miljöavdelningens chef Kristine Tuxen Borlaug i ett utalande på kommunens hemsida.

Efter dessa rutinmässiga inspektioner har dock inte de bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby behövt gå vidare med vitesföreläggande eller besluta om förbud.  

”– Jag upplever att ägarna har förståelse för vår granskning. Även om de ibland upplever det svårt att leva upp till kraven så är det vårt gemensamma ansvar att ta till de åtgärder som behövs för att hindra smittspridning. Det är även viktigt att kunderna hjälper till genom att följa restriktionerna och respektera personalens hänvisningar”, fortsätter Kristine Tuxen Borlaug i sitt uttalande på Upplands Väsbys hemsida.

Källa: Upplands Väsby kommun
Bild: Gemma Evans * Unsplasch. Bilden har ingen koppling till de fyra restaurangerna