Svenska universitet är populära bland utländska studenter. Studievillkoren är generösa och engelskan är gångbar som språk.

Men hur tungt väger en kandidat- och masterexamen från ett svenskt lärosäte? Frågan är viktig också för svenska studenter. Webben Studyportals hjälper studenter att välja.

Fyra internationella rankingar i Studyportals vill ge svar utifrån olika kriterier. Prestigeuniversitet i USA och andra länder ligger i topp. Men snäppet under i jämförelsen står sig svenska lärosätena sig väl, särskilt de i Stockholm. Karolinska Institutet främst, följt av Stockholms universitet och KTH.

Klicka till fler svenska lärosäten

World University Rankings skapad av Times Higher Education viktar ryktet för universitetets forskning. Hur ofta forskningsresultaten citeras internationellt.

Academic Ranking of World Universities från Shanghai Jiao Tong University fokuserar på antalet prisbelönta forskare, hur de citeras och hur de bidrar till vetenskapen.

QS World University Rankings skapad av TopUniversities mäter undervisningens kvalitet och hur akademiska experter bedömer universitets rykte. .

Best Global Universities Rankings från U.S. News & World Report analyserar hur många studenter som fortfarande är inskrivna under sitt andra studieår. Representanter för universiteten bedömer lärosätets prestationer.


/ Av Ingemar Lindmark