KÄRLEK OCH RELATIONER Definiera vad som gör en tillfredsställande, intim relation.

Ett ’gott vuxenförhållande’ betyder olika saker för olika människor. Det finns även många olika typer av relationer. Parförhållandet kan vara det viktigaste i vårt samhälle. Det är ofta huvudförhållandet i människors liv; det är grunden för en familj (och detta är den plats där de flesta av oss lär oss om vuxnas kärlek, om förhandlingar, om hur man förändras och hur man kompromissar), och det är ofta en ekonomisk enhet.

Vad menar vi med ’vuxenförhållande’?

Vissa relationer mellan vuxna är huvudsakligen sexuella, men alla goda relationer bygger på att människor respekterar varandra och kan kommunicera tydligt. En vuxenrelation handlar om två personer som har lika rättigheter, lika möjligheter och lika ansvar

Hur kan vi definiera en tillfredsställande, intim relation?

De flesta människor har mycket personliga definitioner av vad en tillfredsställande, intim relation betyder för dem. Några av de saker som de flesta av oss förväntar oss i ett förhållande är:

  • kärlek
  • intimitet och sexuellt uttryck
  • kommunikation
  • engagemang
  • jämlikhet och respekt
  • kompatibilitet
  • kamratskap.

Myter och missförstånd om relationer

Det finns många myter och missuppfattningar om relationer. Dessa är baserade på romantiska ideal bildade av vad vi läser, hör eller ser porträtteras i media.

  • ”Människor som älskar varandra kommunicerar automatiskt bra”: Falskt

Bra kommunikation är inte självklart. Kommunikationen kan förbättras genom att lära sig och öva på några enkla färdigheter. Detta inkluderar färdigheter när det gäller självsäkerhet, lyssna och förtydliga för att se till att meddelanden inte missförstås. Öppen kommunikation mellan par är väsentlig.

  • ”Att upprätthålla romantisk kärlek är nyckeln till ett långt och lyckligt förhållande”: Falskt

Studier visar att det finns en förändring av typen av kärlek i ett partnerskap från en romantisk, passionerad kärlek tidigt i relationer till komplicerad kärlek senare i ett förhållande som kallas kamratskärlek.

  • ”Om min partner älskar mig, borde han / hon instinktivt veta vad jag vill ha och behöver vara lycklig”: Falskt

Detta kallas ”mind-reading myth” – förväntar sig att din partner instinktivt vet vad du vill och behöver. I verkligheten måste människor kommunicera sina önskemål, behov och förväntningar till andra för att de ska kunna tillgodoses.

Vad behöver ett bra förhållande?

Det kommer att variera från en person till en annan, men de flesta är förmodligen överens om att respekt, kamratskap, ömsesidigt emotionellt stöd, sexuellt uttryck, ekonomisk trygghet och ofta barnfödning alla är viktiga delar av ett vuxenförhållande.

Be din partner skriva ner de fem kvaliteter / behov som är viktigast för dem i ett förhållande. Ta en titt på listan och se vilka behov du kan göra något åt ​​och vilka du behöver förhandla med din partner.

Gör samma sak själv. Prata sedan om varandras relationsbehov. Det är viktigt för varje partner att försöka förstå och respektera den andras behov.

Vilka är min partners viktiga livsbehov?

Vi vill inte alla ha samma saker ur livet. Du och din partner kan var och en göra en lista över vad som är viktigast i livet. Prata med varandra om vad som finns på din lista. Kom ihåg att de flesta människor vill ha olika saker.

Det är mycket som ska stämma in i en sund relation och man lär sig på vägen. De flesta av oss har nog haft våra stunder med nära och kära där vi antingen gett eller fått råd och tips. Har du något särskilt minne eller tips?

Photo by Andriyko Podilnyk on Unsplash