Det unika internationella samarbetet med bland annat FBI och Europol har varit lovande. Polisen har gjort de absolut största tillslagen hittills mot vålds- och narkotikabrott och även förhindrat ett tiotal mord.

Europol skriver i ett pressmeddelande idag att 800 brottslingar har arresterats i den största brottsbekämpningsoperationen någonsin. Nämligen Operation Trojan Shield/OTF Greenlight

Operationen är ett internationellt samarbete mot krypterad kriminell verksamhet i stöd av Europol mellan den amerikanska federala utredningsbyrån (FBI), den svenska polismyndigheten, den nederländska nationella polisen och 16 andra länder samt med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (DEA).

Europol: Operation Trojan Shield/OTF Greenlight resultat

Hittills har 155 personer som rör svenska förundersökningar häktats under arbetet där alla sju polisregioner deltagit. 

Trojan Shield/OTF Greenlight.

Världen över över har flertalet länder deltagit i operation Trojan Shield/OTF Greenlight. I Europa, där 16 länder deltagit, har arbetet letts av Sverige och Nederländerna i samarbete med Europol.

 

– Polisen agerar med full kraft mot den organiserade brottsligheten för att på alla sätt vända den negativa utvecklingen med skjutningar och sprängningar. Det här är ett av de största tillslagen mot vålds- och narkotikabrottsligheten både i Sverige och internationellt sett och det är ytterligare ett steg i polisens offensiva arbete, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, polisens nationella operativa avdelning i pressmeddelandet. 

Kriminella har använt en plattform vid namn ANOM för att planera och koordinera sitt arbete. Plattformen har varit betydelsefull och hade omkring 12.000 användarkonton. Den här plattformen har släckts ned av polisen som haft tillgång till 1.600 av konversationerna i plattformen. Polisen har även tagit ut 600 användarkonton som varit extra intressanta för svensk polis.    

Den här plattformen skapades och administrerades i det dolda av FBI. I takt med att liknande tjänster som Encrochat och Sky ECC försvann övergick allt fler kriminella aktörer till att kommunicera på den nya plattformen. Enligt FBI har över 27 miljoner meddelanden skickats via plattformen av över 200 kriminella nätverk mellan oktober 2019 och juni 2021.

– Trojan Shield är ett lysande exempel på innovativ brottsbekämpning och internationellt samarbete. Vi uppskattar den svenska Polismyndighetens hårda arbete med att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och deras samarbete med FBI, säger Calvin A. Shivers, biträdande chef för FBI:s utredningsenhet i samma pressmeddelande på polisens hemsida.

Av de frihetsberövade finns flera styrande aktörer i kriminella nätverk som har stort inflytande på narkotikahandeln och polisen har även kunnat förhindra ett tiotal planerade mord. Dessa har även varit anstiftare till våldsuppgörelser i form av till exempel skjutningar. 

– Brottsligheten är internationell och vårt samarbete med andra länder är avgörande för att kunna bekämpa den. Av samma anledning var det en självklarhet för oss att leda den europeiska polisoperationen, säger Linda H Staaf.

Utvald bild av Peter H från Pixabay