STOCKHOLM När länsstyrelsen kämpar för att företag inte ska utnyttjas för penningtvätt är det inte bara kriminella som ska stoppas. Även seriösa företag, som inte anses ha följt reglerna, drabbas.

 -Det länsstyrelsen påstår är helt taget ur luften, säger en företagare som riskerar betala tusentals kronor.
För ett par veckor sedan berättade Stockholmstelegrafen.se om länsstyrelsens stränga regler för att företag i bland annat Stockholm inte ska utsättas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är spelbolag, banker, pantbanker, fastighetsmäklare och auktionsbolag, för att nämna några, där risken finns för att bolagen utsätts för penningtvätt, som måste följa myndighetens regler.

Men frågan är hur lätt eller svårt det är att känna till länsstyrelsens regler och bestämmelser. På myndighetens hemsida, under ingripande mot överträdelser, framgår det vilka företag som inte anses ha gjort tillräckligt för att skydda sig mot just penningtvätt och finansiering av terrorism.

Harry Gindin är en av de drabbade företagarna. Han jobbar som redovisningskonsult och driver ett företag tillsammans med sin hustru. De blev totalt överraskade när de fick ett brev på 16 sidor om att de alltså inte hade följt myndighetens regler mot penningtvätt. De skulle betala 90 000 kronor om de inte ändrade sina rutiner, påpekade myndigheten.

-Vi blev totalt överraskade och förstod knappt något av det länsstyrelsen påstod, deras uppgifter och påståenden var helt tagna ur luften, säger Harry Gindin som drivit företaget med hustrun i 31 år.

Harry Gindin kontaktade handläggaren på länsstyrelsen men blev inte så mycket klokare av samtalet.

-Jag hade svårt att förstå vad han pratade om, jag var lika oförstående till uppgifterna som innan det samtalet, säger Harry Gindin.

Han och hustrun kontaktade en vän som är jurist, som hjälpte dem att överklaga länsstyrelsens beslut till Förvaltningsdomstolen.

Det var i början av året. Sen dess har de inte hört något från domstolen eller länsstyrelsen.

-Det är klart att det känns olustigt att det blivit så här. Skulle vi behöva betala 90 000 kronor för något vi anser oss helt oskyldiga till så skulle det ju påverka vårt arbete. Det handlar ju om mycket pengar, säger Harry Gindin.

Men han och hans hustru är långtifrån de enda företagare som länsstyrelsen beslutat om så kallad sanktionsavgift för. En urmakare skulle först betala 6 miljoner kronor, men som senare ändrades till hälften så mycket.

Sanktionsavgift är inte böter men en avgift att betala om man inte har rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Karin Hultman, enhetschef på länsstyrelsen, har ingen förståelse för att företagare, eller verksamhetsutövare som länsstyrelsen kallar det, inte känner till de regler och bestämmelser som gäller för att inte utsättas för penningtvätt och så vidare.

-Om man driver en typ av verksamhet som faller under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är man skyldig att följa lagen. I det inkluderas att skydda verksamheten mot att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Karin Hultman i ett mejl.

Hon fortsätter:

-Länsstyrelsen har olika sätt att komma ut med information till verksamhetsutövare som faller under vår tillsyn. Bland annat sker detta genom olika informationsutskick, framtagande av vägledningar och informationsträffar.

Karin Hultman berättar att det var ett 60-tal tillsynsärenden förra året.  Det var fler ärenden som avslutades 2020 än året innan.