STOCKHOLM Behövs det ett nationellt skuldregister som registrerar hur stora lån svenskarna har? Det tycker Finansinspektionen, FI och Konsumentverket. De vill att regeringen nu utreder frågan.

Aldrig tidigare har det varit så enkelt eller gått så snabbt att låna pengar. Samtidigt har allt fler svårt att betala tillbaka sina lån, skriver Konsumentverket på sin hemsida.

Den fortsätter:

FI:s analyser visar att särskilt unga och personer med låg inkomst riskerar att drabbas hårt. Samtidigt behöver kreditprövningarna bli bättre. Ordentliga kreditprövningar minskar risken för en konsument att få betalningsproblem och långivare har ett stort ansvar att göra ordentliga kreditprövningar. Ett system som synliggör låntagares alla skulder skulle kunna bidra till det eftersom långivaren då får bättre information om låntagarens ekonomiska situation.

– Ett nationellt skuldregister skulle leda till bättre kreditprövningar, många konsumenter får lån trots att de med kostnaden för lånet inte har tillräckligt mycket pengar kvar för att betala boende och levnadsomkostnader, säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

Hittills har både FI och Konsumentverket kommit med råd om hur långivare ska göra kreditprövningar men det har inte räckt, enligt Konsumentverket.se.

– Vi ser en oroväckande ökning av konsumenter som får problem på grund av skuldsättning. Ökad e-handel där det är enkelt att skjuta på betalningen och att det är lätt att få låna idag, i kombination med bristfälliga kreditprövningar, ser vi som väsentliga förklaringar till problematiken. Särskilt unga och personer med låg inkomst riskerar att drabbas hårt. Ett nationellt skuldregister skulle minska risken att den som inte har råd ändå beviljas en kredit, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell, enligt Konsumentverkets hemsida.