DANDERYD Debatten och diskussionen har pågått sedan januari i Danderyd. Det handlar om en ek som varit 300-år gammal. Den har nu sågats ner och beställare har varit kommunen. Det utan att ens frågat tomtägaren, där tre fjärdedelar av trädet stod.
– ”Det fanns anledning att ta ner trädet eftersom det var skadat, stod nära vägen och var en säkerhetsrisk”, var förklaringen som Bengt Sylvan (L), ordförande i Tekniska nämnden i Danderyds kommun, gav efteråt.

Danderyds kommun ser ut att ha gjort ett stort misstag. I facebookgrupperna, Du vet att du är från Danderyd om… och Danderyd Debatt, som var först med att rapportera om händelsen, har diskussionen sedan januari varit aktuella. Anledningen är att en 300-årig ek i ett bostadsområde i kommunen sågats ner, på beställning av kommunen. Detta utan att tomtägaren ens har blivit tillfrågat.
– Tänk dig själv vad som skulle hända om en privatperson fällde en stor ek på kommunens mark. Det här är en extremt konstig historia, säger en av administratörerna för Facebookgrupp ”Danderyd Debatt”, till natursidan.se som skrivit om händelsen.

I inlägget har flera kommentarer dykt upp som är kritiska till hur kommunen på ett ansvarslöst sätt gått till väga.

Enligt natursidan.se ska ordförande för den Tekniska nämnden, Bengt Sylvan (L) gett en kommentar i gruppen:
– ”Eken var i ”dåligt skick, toppkapat och hade stora hål och svampar vid stambasen” och att ”det fanns anledning att ta ner trädet eftersom det var skadat, stod nära vägen och var en säkerhetsrisk”.

Utredningen avslogs

Ärendet har även uppmärksammats av ledarmotet i Tekniska nämnden Christer Lidgard(C), som då begärde en skriftlig redogörelse av nedsågningen.
– ”Under nämndmötet den 24/2 svarade den tekniske direktören att något samråd inte ägt rum och vidare att texten på hemsidan om att ett sådant samråd krävs för att fälla ekar nu hade tagits bort. De begärda dokumenten har jag ännu inte fått. Jag berättade därefter för nämnden om det övertramp fastighetsägaren ansåg sig ha varit utsatt för, hur friskt trädet hade förefallit och hur onödig fällningen hade varit. Jag begärde att kontorets hantering av detta ärende skulle utredas, men yrkandet avslogs av majoriteten, d.v.s. M, L och KD.”, skriver Lidgard i ett inlägg som postades i Facebookgruppen ”Danderyd Debatt” den 3 mars, som så sent som 13 mars gjorde ett nytt uttalande i SVT:
– Den här typen av fällningar får inte ske. Det är en regel som en tjänsteman på tekniska kontoret har brutit mot. Jag tycker det är häpnadsväckande.

Natursidan.se har även pratat med arborister, som varit där och kollat på trädet efter det att den fällts och sagt att trädet inte alls varit sjukt, där man menar på att bristen på kunskap varit en bidragande orsak.
– Tyvärr sker sådant här lite då och då. Tjänstemän på kommunen fattar felaktiga beslut på grund av okunskap, utan att rådgöra med expertis. Om man förstår värdet av gamla träd så tänker man inte ens tanken. Det är en stor kunskapsbrist idag.

Även en ursäkt från det Tekniska kontoret har gjorts efteråt, i ett pressmeddelande på kommunens hemsida:
Bedömningen gjordes av en tjänsteperson med många års erfarenhet och det har olyckligtvis blivit fel i just detta enskilda fall. Som högst ansvarig för Tekniska kontorets verksamhet beklagar jag vår åtgärd med att ta ner trädet. I och med denna händelse ser vi över rutinerna för att säkerställa att detta inte ska hända igen. Vi har fortsatt förtroende för medarbetaren och detta handlar om ett enskilt fall, säger Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör på Tekniska kontoret och tillägger:
Då vi nu har fått ytterligare klarhet i vad som har hänt i ärendet kan vi bara beklaga det inträffade. Vår fortsatta hantering sker nu i samråd med berörda fastighetsägare.

FOTO: fotoakuten.se