Antalet elsparkcyklar i Stockholms stad har ökat med 60 procent sedan 2019 och mer än varannan storstadsbo tycker att elsparkcyklisterna är dem som har sämst beteende i trafiken. 

Majoriteten av folket i Stockholms stad har en negativ inställning till sparkcyklarna. För vissa är de en tillgång men för andra enbart ett problem.

Idag finns ca 14.000 cykelfordon i staden – tillgängliga för korttidsuthyrning. De fungerar inte bara som ett transportmedel utan är också en irritationsfaktor när de parkeras huller om buller och blockerar både trottoarer och gång-och cykelbanor – inte minst är de en ren fara för synskadade och ett stort problem för rullstolsburna.

I och med att antalet cyklar ökat så har också olyckorna ökat. Enligt en undersökning från transportstyrelsen så inträffar de flesta olyckor på kvällar, nätter och helger och män i åldern 25-44 år löper störst risk att skadas i olyckor med elsparkcykel. Oftast är det också föraren själv som är orsaken till olyckan.

Tar du dig fram med elsparkcykel? Kommentera gärna !

Källa: svt