SÖDERTÄLJE Under ett par år misstänks sex personer ha ägnat sig åt grov organiserad brottslighet för mångmiljonbelopp. Men i dag greps de vid ett omfattande tillslag i och kring Södertälje.

Ekobrottsmyndigheten och polisen slog tillsammans till mot flera platser i Södertälje och kringliggande orter, skriver polisen på sin hemsida. Målet för det stora tillslaget var sex personer, fem män och en kvinna, samtliga i 40-årsåldern, som ägnat sig åt grov organiserad brottslighet.

De gripna har, enligt polisen.se, alla kopplingar till bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Mellan 2019 och 2021 misstänks de på sannolika skäl för grov näringspenningtvätt som uppgår till mångmiljonbelopp. Förundersökningen för dessa brottsmisstankar leds av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

De gemensamma åtgärderna med Polismyndigheten har gjorts inom ramen för Tore 3, den särskilda satsningen mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Brottsmisstankarna i denna del, som leds av polisen och åklagare, gäller grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott.

Insatsen har omfattat ett 50-tal tjänstemän från de inblandade myndigheterna och har föregåtts av en tids utredningsarbete. 

Ekobrottsmyndighetens åklagare har fram till fredag den 21 maj på sig att fatta beslut om de misstänkta ska begäras häktade eller inte, enligt polisens hemsida.