Nytt år står inför dörren och det innebär att nya lagar träder i kraft.

Något som varit väl omdiskuterat i regeringen handlar om nedskräpning och det gäller inte minst rökare som sprider cigarettfimpar. Det kommer från och med 1 januarivara förbjudet enligt miljöbalken. Straffet går under namnet ”ringa nedskräpningsförseelse”, vilket kommer ge den skyldiga böter på 800 kronor.

Samtliga nya lagar
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20202021/