Nu är det dags för ett nytt slussen igen. Men slussen har varit en för Stockholm viktig korsning mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren med Östersjön i århundraden. Under årens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger.