NORRORTSTELEGRAFEN Vägarbetet Enköpingsvägen i Stäket har startats. Den 27 augusti var startdatum för Trafikverkets ombyggnad av väg 841 genom Stäket. Nuvarande motorvägsbro är gammal och behöver bytas ut.

I samband med att den nya bron byggs parallellt kommer även sträckningen av väg 841 Enköpingsvägen få en ny sträckning. Den kommer att följa den gamla järnvägsbanken och över järnvägens gamla brofästen som är från 1870. I samband med den nya sträckningen planerar Järfälla Kommun en strandpromenad och ny bebyggelse av bostadshus när mark frigörs. Trafikverkets ombyggnad av Enköpingsvägen väntas vara klar 2024.