Vårdläget på sjukhusen i regionen är fortsatt ansträngt. Under fredagen var 108 patienter med covid-19 inlagda på sjukhus. Enligt Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm, så är det fortfarande alltför många som vårdas på sjukhus för covid-19.

Förutom antalet patienter med covid-19 påverkas även läget på sjukhuset av att många olika luftvägsinfektioner florerar i länet. Det gör att många som jobbar på sjukhusen är hemma på grund av infektionerna.

– Om vi får ned smittspridningen minskar antalet svårt sjuka och avlidna. Den bästa vägen dit är att så många som möjligt vaccinerar sig så snabbt som möjligt, säger Johan Bratt till SVT

På torsdagen gick regeringen ut med att 12-15-åringar ska vaccineras. Planen är att detta ska ske i samband med och efter höstlovet men att man kan vaccinera skolbarn så tidigt som på Måndag.

– Det finns fortfarande alltför många som inte är vaccinerade alls. Vi vet ju säkert att risken för dessa att hamna på sjukhus och kanske på intensivvården är betydligt högre för den ovaccinerade än den som vaccinerat sig, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.