STOCKHOLM Hagastaden handlar inte bara om byggande av nya bostäder och arbetsplatser. Det blir också namnet på ett stort parkeringshus för laddbara bilar i Stockholm som ska stå klart i mars.

Enligt Miljöpartiet handlar p-hus Hagastaden, som det ska heta, om Europas största parkeringshus för 1 000 laddbara bilar. Stockholm Parkerings nya p-hus blir klart om cirka en månad, alltså i mars, och kommer att ligga på gränsen mellan Stockholm och Solna. Det blir 550 meter långt där alla parkeringsplatser får laddanordningar.

P-hus Hagastaden öppnas i etapper. I vår blir totalt 800 platser tillgängliga. Det är en anläggning placerad helt under mark, med tre bilinfarter och gångentréer från elva trapphus. På marknivå kommer nya Norra stationsparken att byggas, med en yta på 18 000 kvadratmeter.

P-hus Hagastaden byggs av det kommunala parkeringsbolaget Stockholm Parkering. Kostnaden för projektet är 789 miljoner kronor. Laddinfrastrukturen kostar omkring 24 miljoner kronor. Det statliga investeringsstödet Klimatklivet har bidragit med 5 miljoner kronor.

Projektet P-hus Hagastaden är en del av Stockholms stads arbete med att elektrifiera trafiken där målet är att bygga över 100 000 nya laddplatser för elbilar.