Det är ju i slutet av juli månad som vi säger att rötmånaden börjar men egentligen handlar det om väder, värme och fukt, det är det som avgör om det är rötmånad eller inte. Det viktigaste att hålla koll på är temperaturen.

Mögel och bakterier trivs som allra bäst när det är varmt och fuktigt – och som under alla andra dagar på året – titta, lukta och smaka på maten.

pixabay.com
pixabay.com

I folktron sägs dessutom rötmånaden ha en mängd andra egenskaper, det sägs att det händer vederstyggliga saker under just den perioden och att människor kan uppföra sig konstigt. Enligt folktron låg rötan i luften och skapade alla möjliga problem, som till exempel sår som inte läkte och djur som föddes med missbildningar. Luften ansågs farlig och helst skulle man undvika att andas genom munnen för att inte bli sjuk.

Eftersom rötmånaden är knuten till vissa datum och faktiskt inte till vädret så skulle man nog kunna beteckna den som vidskeplighet.

Källa: Wikipedia