STOCKHOLM Tar du gärna något starkt i dessa adventstider?

Du är säkert inte ensam om att göra det – men ta däremot inte bilen efteråt! Det kan stå dig mycket dyrt, inte minst för att polisen har särskild koll denna vecka.

Det är just dessa dagar i denna vecka 49 som polisen kollar lite extra på nykterheten hos förarna. Alkohol och droger är en återkommande orsak till trafikolyckor och därför har polisen extra fokus på nykterhet i trafiken.

När advent råder kretsar mycket kring måltider och dryck. Det gör att alkoholkonsumtionen riskerar att öka kommande helger.

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är framför allt att uppmärksamma vikten av att alltid köra nykter. Förra året omkom 204 personer i trafiken och en återkommande olycksorsak är alkohol- eller narkotikapåverkade förare.

Enligt Trafikverket har cirka 20 procent av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor, alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det ungefär 35 procent.