En stark maskulinitet där vapen och våld romantiseras är vanligt i kriminella gäng. Men ofta är denna machokultur en kompensation för ett tidigt utanförskap. 

Bilderna är medvetet förnedrande. Han sitter på golvet i en lägenhet påtvingad typiska “kvinnokläder”.

 

I april 2020 kidnappades Nils “Einár” Grönberg av flera män från olika kriminella gäng. Filmerna och bilderna från kidnappningen användes för att pressa honom på pengar. När han inte betalade publicerades filmerna och bilderna på sociala medier. Många av kommentarerna anspelade på brister i manlighet.

… satt och grät som en kahbe.

Han vågar it ens göra motstånd ha.

 

Kort efter kidnappningen släppte Einár ett nytt album, Unge med mycket energi. På titellåten försökte han återupprätta den manlighet som kidnapparna ville förminska.

Och alla som snackar skit, ni vet själv att jag är man

Om man klarar nåt sånt där är man långt ifrån en fjant, ey

Jag står ändå kvar, jag är lejon, du är lamm, ey

 

Inom forskning finns flera begrepp för att beskriva den syn på manlighet som finns i gängmiljöer; “hypermaskulinitet” och “machismo” är två av dem. Jari Kuosmanen, nyligen pensionerad professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, föredrar begreppet “kompensatorisk manlighet”.

– Det är inte vem som helst som ansluter sig till gängen; det är killar som hamnar utanför tidigt på grund av familje- eller skolförhållanden och söker sig till gängen som de uppfattar som sin nya familj. Där skapar de kompensatoriska manliga strategier för att komma till vissa positioner – både i gänget och i samhället.

Jari Kuosmanen började studera manlighet och maskulinitet för över trettio år sedan när han forskade om prostitution. Den senaste tiden har han studerat män i gängkriminalitet.

 

Det finns de värden som gärna lyfts fram av gängen, som broderskap och lojalitet. Det finns också den hårdare auktoritära manligheten – som inte sällan bidrar till att bröder blir varandras fiender.

 

Måste försvara sitt anseende

I den miljön är du en riktig man om du kan försvara dina rättigheter och ditt anseende. Det är “ledaren”, han som kan hålla ihop en grupp, och det är “soldaten”, framförallt när det är krig mellan olika grupperingar. Att ha skjutit ihjäl någon gör att man stiger på skalan och närmar sig de mest åtråvärda manliga positionerna.

Den som vill förändra sin manlighet mot mjukare former får inget stöd av gangsterrappen, som har blivit allt populärare – bland annat genom Einár och hans kidnappare: två av de som dömdes för kidnappningen är också kända rappare.

– En viss typ av gangsterrap är ju positiv reklam för den här livsstilen, men hur mycket den påverkar viljan att ansluta sig till, eller ingå i ett gäng, borde det forskas mer om.

I slutet av oktober sköts Einár till döds av okända gärningsmän.

 

forskning.se