27 December @enbattreframtid

”I skrivande stund har jag stora skulder till vänner, familj och myndigheter p.g.a mitt missbruk. Den 18/12-2020 får jag plats på ett stödboende men tar ett återfall några dagar efter men lyckas hålla mig kvar.
Mitt arbete hänger på en skör tråd då jag fått flera varningar samt två skriftliga.
Syftet med det här kontot är att dela med mig av min resa för att finna motivation till ett nyktert liv och att kunna hjälpa andra i en liknande situation”

Bild: Pixabye