Många från utlandet vill läsa masterprogram och doktorera vid svenska universitet. Utbildningen är kostnadsfri och studievillkoren är generösa.

Fyra av tio som börjar läsa masterprogram kommer från utlandet. Näst Nederländerna har Danmark och Sverige högst andel utländska doktorander inom OECD. Högst andel utrikes rekryterade har lärosäten i Stockholm, främst KTH och Karolinska Institutet.

Tre år efter doktorsexamen är bara 38 % kvar i Sverige. Efter fem år endast 20 %. Trots att dessa högutbildade är attraktiva på en arbetsmarknad – där företag och andra har svårt att hitta folk med rätt kompetens. Det visar en sammanställning av statistik som Svenskt Näringsliv publicerar i rapporten “Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige”, publicerad i december 2021.

Ett nålsöga för examinerade är Migrationsverket, än värre efter skärpta reglerna för invandring halvårsskiftet 2021. Krånglet och långa handläggningstider får många att lämna Sverige. Att ordna jobb och försörjning för permanent uppehållstillstånd kan var en tröskel. Särskilt i städer som Stockholm där det är svårt att finna en bostad.
Sveriges tillplattade lönestruktur gör dessutom jobb utomlands mer lockande.

Ladda ner rapporten från Svenskt Näringsliv.